INVESTMENT HOLDING COMPANY KG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ