INVESTMENT HOLDING COMPANY KG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 5862363648

al. Zwycięstwa 241/3
81-521 Gdynia
Polska


Adres e-mail: kamil.grabarczyk@investmentholding.pl
Numer telefonu: 889808743

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000878105 przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 zł.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Autopay S.A.)